Qutoes"Hergün yeni bir yerden geçmek ne iyi,

Hergün yeni bir yere konmak ne güzel,
Bulanmadan, donmadan akmak ne âlâ!
Dün, dünle gitti cancağızım!
Neler söylemek gerekirse düne ait,
Bugün yeni şeyler söylemek lâzım." [Hz. Mevlâna (k.s)]


"Güzellik, fazlalıktan arınmışlıktır." [Michelangelo]


"If you always do what you've always done, you'll always get what you've always got." [Doug Kaufmann]


"Obeying best practices blindly is not a best practice." [dsimcha]

Hiç yorum yok:

WSO2 ESB + ClientAccesPolicy.xml + CrossDomain.xml

ClientAccesPolicy.xml and CrossDomain.xml files have to be found at root of your services Silverlight and Flex clients to be able to acce...