15 Ekim 2009 Perşembe

Deneme - Ümit

Bazen 'kararlaştırılmış bir iş'tir, bazen kararsız bir bekleyiştir, ümit!
Kabul kapısı açılana kadar dinmeyen bir Âdem yakarışıdır bazen...
Bazen sahralar ardında bir Yakup bekleyişidir...
Ve nihayet sergüzeşt-i ömrün, uğruna heba edildiği bir gaye-i hayaldir.

Utangaç bir âşıkın, mâşukunun bir anlık bakışında derin manalar ararken tuttuğu duygu dalıdır, ümit...
Şefkatli efendisinden her nasılsa kaçmış bir kölenin yaban ellerden eve dönüş yoludur, ümit...
Kaçılası bir şeyden kaçacak yer kalmayınca sığınılacak tek limandır, ümit...
Ayakların toprağa bastığı demde gözlerin ufka aktığı andır, ümit...

Terkibinde nice duygular iç içedir: sessiz bir hüzün, çekingen bir aşk, itirafkar bir acz, çocukça bir sevinç...
Esasen ümit; büsbütün çocukçadır, masumdur. Kimin içinde ümit varsa, onun dudak ucunda tebessümle hıçkırık yan yana bekler. Sıcak bir bakışla kabarmaya hazırlanan gamzeler, bir esintiyle sönüverir. Adeta her saniyede kırk kez gülüp kırk kez ağlamaktadır.

Ümit besleyenin his dünyası zengindir. İşte o yüzden ümit, insanın kaybedebileceği en son şeydir. Onsuz, insanın bir yanı eksiktir, diğer yanı ise arızalıdır. İşte o yüzden ümit hırsla, sevgiyle, titizlikle ve büyük bir gayretle korunmalıdır. Kıymetli bir hazine gibi, aciz bir bebek gibi, derin bir sevgili gibi... Ümit korunmalıdır...

Hiç yorum yok:

WSO2 ESB + ClientAccesPolicy.xml + CrossDomain.xml

ClientAccesPolicy.xml and CrossDomain.xml files have to be found at root of your services Silverlight and Flex clients to be able to acce...